IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Aanpassing BRL 9500 ingaande per 1 juni 2022

Aanpassing BRL 9500 ingaande per 1 juni 2022
5 januari 2022 ROWIQ Advies
BRL 9500

Aanpassing BRL 9500 1 juni 2022 W en U en ISSO 75.1 en 82.1

Op 1 januari 2022 heeft het Centraal College van Deskundigen van de Installatiesector voor de BRL 9500 (beoordelingsrichtlijn voor het mogen afgeven van energielabels voor woningbouw en utiliteit) weer aanpassingen gemaakt in de werkwijze en de invulling van eisen aan de BRL 9500. Deze wijzigingen hebben een direct invloed op de eisen en het kwaliteitssysteem van alle certificaathouders.

Aanpassing BRL 9500 1 juni 2022 gaan dus in per 1 juni 2022. Bereid u goed voor op deze wijzigingen en de implementatie van de wijzigingen in uw kwaliteitssysteem. daarom zijn deze ook nu reeds gepubliceerd. Binnenkort volgt ook de aanpassing van de BEG en de REG, Hiervoor loopt nog de internetconsultatie.

Een paar keer per jaar komt het College bijeen om, onder andere, de bestaande werkwijze van de BRL 9500 te beoordelen. Door de samenstelling van het College zijn alle belanghebbende vertegenwoordigd.

Wat zijn de belangrijkste aanpassing BRL 9500:

  • 1.1 naamgeving van Stichting Bouwkwaliteit in Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB), ja klopt die van de Wkb
  • 1.4 definitie van een woning wordt in lijn gebracht met het Bouwbesluit
  • 4.2 Representativiteit: ten behoeve van nieuwbouw wordt een opmerking toegevoegd
  • 4.3.2 Opname bij vergunningsaanvraag: gebruik van 4.2 mogelijk
  • 4.3.3.1 Meerekenen later aangebrachte verbeteringen: toevoeging van zonthermische en/of PV-panelen
  • 6.1 Interne audits: aanpassing controle percentage en toevoeging extra controle nieuwe adviseurs
  • 7.2.3 Projectgerichte vervolgcontrole, omvang: aanpassing van de te controleren adviseurs
  • 7.2.6.2 Projectgerichte controle: aanpassing van de definitie van afwijking

Onderstaand treft u de wijzigingen  aan van BRL 9500 in de vorm van de wijzigingsbladen van W en U, ISSO 75.1 en 82.1. Zo is ook de NTA8800 aangepast en gepubliceerd bij NEN.

Note: de wijzigingsbladen zijn nog niet voorzien van een positieve evaluatie voor de Raad voor Accreditatie, proces is reeds gestart.

Klik op de knop als u een vraag heeft of contact wenst. e-mail ROWIQ