IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Vakbekwame energieadviseurs in 2023 verplichte bijscholing: BRL 9500

Vakbekwame energieadviseurs in 2023 verplichte bijscholing: BRL 9500
14 november 2022 ROWIQ Advies
energielabel BRL 9500

Vakbekwame energieadviseurs in 2023 een verplichte bijscholing: BRL 9500

De bijscholing moet voor 1 juli 2023 met succes afgerond zijn.

(bron isso nieuws)

Evenals dit jaar geldt in 2023 dat energieadviseurs verplicht zijn om een bijscholing te volgen, ook wel bekend als de opfriscursus. Deze bijscholing, die men in 2023 voor 1 juli met succes moet afronden, is een voorwaarde om de vakbekwaamheid als energieadviseur te behouden. De bijscholing is bedoeld om adviseurs op de hoogte te brengen van de wijzigingen in NTA 8800, de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500 W en U en de nieuwe opnameprotocollen.
De bijscholing werd ook in 2022 gegeven, toen van 1 april tot 1 oktober. In 2023 is de bijscholing aangepast op het ingaan van NTA 8800:2023. De looptijd van de bijscholing 2023 is van 1 januari tot 1 juli. Op 1 juli is iedereen bijgeschoold en werkt dan volgens de NTA 8800:2023.

Zowel voor W- als U-adviseurs

Er is een bijscholing voor W- en voor U-adviseurs. Het maakt niet uit of je basis- of detailadviseur bent. Elke cursus bestaat uit drie onderdelen: theorie, casus en een afsluitende toets. Tijdens het theoriedeel krijg je informatie over de interpretaties en wijzigingen in de NTA, de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500 W en U, en de opnameprotocollen. Daarnaast krijg je inzicht in veelgemaakte fouten. Vervolgens werk je in groepsverband een deel van een casus uit. De bijscholing wordt afgesloten met een toets, die voor basisadviseurs uit 10 vragen bestaat en voor detailadviseurs uit 12 vragen. De bijscholing wordt verzorgd door opleiders die door InstallQ zijn geaccrediteerd. Deze opleiders zijn binnenkort terug te vinden via Centraal Register Techniek.

Wijzigingen NTA 8800

Op 1 januari 2023 is NTA 8800:2023 beschikbaar, evenals het wijzigings- en interpretatiedocument op de opnameprotocollen. Dit zal wederom gratis gepubliceerd en te verkrijgen zijn vie de website van NEN. Ook de Wijzigingsbladen op de BRL9500 W en U zijn per 1 januari 2023 beschikbaar (via de website van InstallQ en ISSO). Net als in voorgaande jaren worden de ISSO-publicaties 75.1 (voor utiliteit) en 82.1 (voor woningbouw) begin 2023 aangepast aan NTA 8800:2023. De 5e druk versies van deze publicaties zijn begin 2023 beschikbaar via ISSO Open.

Verplichte bijscholing

De verplicht komt voort uit paragraaf 4.1.1 van de BRL 9500 W en de BRL 9500 U. ten tijde van het schrijven van dit artikel is het besluit van het Centraal College van Deskundigen nog niet gepubliceerd op de website van InstallQ, de beheerder van de BRL 9500.
Bijscholing geldt voor alle vakbekwame adviseurs, ook voor kandidaten die in 2022 vakbekwaam waren voor EP-W/B of EP-U/B en die in 2023 vakbekwaam worden voor de detailmethode bínnen hun vakgebied (dus voor W respectievelijk U). Kandidaten die vakbekwaam waren voor EP-W en die in 2023 een upgrade doen naar EP-U/B of EP-U/D hoeven geen opfriscursus te doen, mits zij die upgrade vóór 1 juli 2023 afronden. Halen zij het niet voor 1 juli, en doen ze ook geen bijscholing, dan vervalt hun vakbekwaamheid.

Aanpassingen in het kwaliteitshandboek

Zodra de wijzigingen bekend zijn zullen wij onze standaard basis kwaliteitshandboeken weer updaten en gratis verstrekken aan onze klanten en de klanten van
www.kwaliteitshandboek.shop.

Hierdoor blijft u altijd direct bij met de laatste stand van zaken rondom de BRL 9500.