IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

vernieuwde ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie woningen

vernieuwde ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie woningen
22 oktober 2015 ROWIQ Advies

ISSO-publicatie 82.1 ‘Energieprestatie woningen’ bevat het opnameprotocol voor het opstellen van de Energie-Index. De publicatie is in 2015 aangepast  in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Per 1 januari 2015 is de systematiek van het Energielabel voor woningen gewijzigd. De systematiek is gesplitst in een Energie-Index (EI) voor professionele woningbezitters en een energielabel voor particuliere woningeigenaren.

Opnameprotocol
ISSO-publicatie 82.1 bevat het opnameprotocol voor het opstellen van de EI. De EI bepaalt onder andere de huurwaarde van een bepaalde woning en is daarmee van belang voor professionele woningbezitters. De Energie-Index geeft de energetische prestatie van een woning aan. Bij een hoge index zijn energiebesparende maatregelen getroffen; bij een lage index ontbreken energiebesparend maatregelen.

Wordt de EI geregistreerd in de database van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), dan wordt er automatisch een energielabel gegenereerd. De methode voor het opstellen van het Energielabel voor woningen, is geen onderdeel van ISSO-publicatie 82.1 (in tegenstelling tot de vorige versies).

Afstemming op NEN en Nader Voorschrift
Voor het vaststellen van de Energie-Index is een Nader Voorschrift opgesteld. Dit Nader Voorschrift, dat per 1 januari 2015 van kracht is, is afgestemd op NEN 7120 ‘Energieprestatie van gebouwen, bepalingsmethode’. Op  basis van het Nader Voorschrift is door ISSO in opdracht van RVO.nl een opnameprotocol ontwikkeld. Dit protocol vormt een belangrijk onderdeel van de vernieuwde ISSO-publicatie 82.1 (zie hoofdstuk 6).

Erkend deskundige
Het proces om te komen tot een Energie-Indexrapportage, moet uitgevoerd worden door een erkend deskundige. Om de kwaliteit van het proces te borgen en de onafhankelijkheid van de deskundige objectief te kunnen beoordelen, is de BRL 9500-serie ontwikkeld.

De Nederlandse regelgeving schrijft voor dat de Energie-Indexrapportages voor woningen alleen mogen worden afgegeven door bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de BRL 9500-1. Deze BRL heeft betrekking op de kwaliteitsborging van het proces van de Energie-Indexrapportage van woningen. In ISSO-publicatie 82.1 zijn de middelen (gereedschappen) gegeven waarmee kan worden voldaan aan de gestelde proceseisen die de BRL 9500-1 stelt voor gebouwopname en rapportage.

ISSO-publicatie 82.1 bevat:
• Energie-Indexrapportage
• berekening van de Energie-Index
• standaardomstandigheden voor de berekening van de Energie-Index
• opname van de woning
• representatieve woningen.