IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Zorgt PvdA voor vertraging Wkb?

Zorgt PvdA voor vertraging Wkb?
20 mei 2016 ROWIQ Advies

Zorgt PvdA voor vertraging van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Op 17 mei heeft de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst in een procedurevergadering de behandeling van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen bepaald. Uit vragen die iBK ontvangt blijkt dat veel mensen het verslag van de Commissie zien als een aankondiging van een Algemeen overleg of als datum voor een rondetafelgesprek. Dit is echter niet het geval. Pas na een schriftelijke reactie van de minister op vragen van de Commissie zal een rondetafelgesprek worden gepland. In de besluitenlijst van de Commissie is hierover onder punt 4 te lezen:

“Het voorstel voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek door het lid Albert de Vries wordt aangenomen. Het rondetafelgesprek vindt plaats na ontvangst nota n.a.v. het verslag. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur”

Hiermee zorgt de heer Albert de Vries van de PvdA voor vertraging die niet noodzakelijk zou moeten zijn. Minister Blok had reeds aangegeven dat hij het Wetsvoorstel pas zou indienen als alle stakeholders achter het voorstel zouden staan.
Jammer dat de heer de Vries dit instrument gebruikt om ervoor te zorgen dat er nogmaals vele partijen heel veel tijd in deze voorbereiding stoppen. Doorgaans heeft de PvdA toch een lijn dat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven niet te veel mogen oplopen. Jammer dat dit voor een kleine groep wel het geval is. De PvdA zou toch eerder moeten kijken naar de hoeveelheid kansen die deze Wet schept voor de bouwconsument samen met de adviserende en uitvoerende partijen, om de kwaliteit van het eindproduct (het gebouw) aantoonbaar te krijgen.

Hopelijk wordt er snel gehandeld door de heer de Vries en kan een ieder snel aan de slag met de definitieve voorbereiding van haar werkzaamheden om een gedegen kwaliteitsborging op te zetten voor het bouwen.

Albert de Vries PvdA