IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Hoe werkt Kwaliteitsborging in het buitenland?

Hoe werkt Kwaliteitsborging in het buitenland?
19 mei 2016 ROWIQ Advies

QuickScan van buitenlandse stelsels van Kwaliteitsborging voor het Bouwen

bron: Rijksoverheid

In het kader van de voorbereiding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bureau-onderzoek uit laten voeren naar de buitenlandse stelsels voor kwaliteitsborging in het buitenland. In zeven westerse landen (Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, Ierland, Zweden, Noorwegen en Australië) is het onderzoek uitgevoerd. Het ministerie wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de mogelijkheden hoe een stelsel voor kwaliteitsborging verder kan worden ingericht.

Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld:

  • wat zijn de precieze taken en verantwoordelijkheden van de private en publieke partijen in de stelsels?
  • Hoe is de aansprakelijkheid van de private partijen geregeld?
  • Wat is de rol van verzekeringen?

Het gaat in dit onderzoek primair om de uitvoeringaspecten van de stelsels in het buitenland. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft.

Lees hier het rapport.

Noot ROWIQ:

mooi te zien dat de beide auteurs Frits Meijer en Henk Visscher al sinds 1999 betrokken zijn bij dit onderwerp. Toen hebben zij samen met SKW Certificatie de opdracht gekregen van het ministerie van VROM een concept beoordelingsrichtlijn op te stellen die eisen stelt aan het “toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit”. Nadat de concept BRL gereed was, heeft het toenmalige ministerie een praktijkproef opgesteld. Lees hier de rapportage van het ministerie.