IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Stappenplan naar Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Stappenplan naar Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
19 mei 2016 ROWIQ Advies

Wat is het stappenplan naar Wet alvorens publicatie in Staatscourant?

Tijdens onze sessies in het land en in gesprek bij onze (potentiële) klanten krijgen we vaak de twee vragen:

  • Wat is het stappenplan naar Wet Kwaliteitsborging om in uitvoering te gaan?
  • Wanneer is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nu operationeel?

Om op deze vraag een goed antwoord te geven heeft stichting IBK reeds een stuk hiervoor geproduceerd. Het is een algemene weergave voor een stappenplan naar Wet.

Een korte uitleg van wat hiermee wordt bedoeld is te vinden via de websites van de Eerste en Tweede Kamer. Samengevat komt het – in dit geval – op het volgende neer (zie ook de afbeelding hiernaast):

  • De behandeling van een wetsvoorstel wordt in handen gegeven van een Commissie. In dit geval de Commissie van Wonen en Rijksdienst.

  • De Kamerleden leveren hun vragen aan de minister schriftelijk aan (in dit geval dus uiterlijk 7 juni om 14.00 uur). De vragen worden samengevoegd in een verslag van het (schriftelijke) overleg.

  • Het verslag wordt aangeboden aan de minister met verzoek om middels een nota naar aanleiding van het verslag te reageren op vragen

  • Vragen en opmerkingen van de Kamer kunnen voor de minister reden zijn om het wetsvoorstel te wijzigingen. Als dit aan de orde is dan wordt dit gedaan via een nota van wijziging.

  • Na ontvangst van de reactie van de minister plant de Commissie – in dit geval – een rondetafelgesprek om ook de mening van betrokken partijen te horen.

  • Als de Commissie de behandeling voldoende acht – eventueel kan nog een nota- of wetgevingsoverleg worden gehouden – wordt een plenair debat gepland waarin wijzigingen (amendementen) kunnen worden voorgesteld.

  • Na stemming wordt het voorstel – indien het wordt aangenomen – doorgestuurd aan de Eerste Kamer.

  • Na doorlopen van de procedure in de Eerste Kamer wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad en kan de wet in werking treden.

Aangezien het zomerreces van de Tweede Kamer loopt van vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016 is het niet te verwachten dat de rondetafelgesprekken eerder dan in de loopt van september zullen plaatsvinden. Wat dat betekent voor de inwerkingtreding van de wet is niet te zeggen. In het Kamerjaar 2014/2015 was de gemiddelde doorlooptijd van een wetsvoorstel 375 dagen…

wetgang planning wet Wkb