IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Vervallen norm NEN effect op BRL 5027

Vervallen norm NEN effect op BRL 5027
27 januari 2016 ROWIQ Advies

Vervallen norm NEN effect op BRL 5027

Doordat NEN de norm NEN-EN 13829:2000 onlangs heeft laten vervangen door de NEN-EN-ISO 9972:2015 en heeft dit gering effect op de onlangs uitgebrachte BRL 5027 van SKG-IKOB Certificatie. In november 2015 publiceerde de certificatie instelling de KOMO BRL 5027 voor het procescertificaat voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. In deze BRL is de verwijzing naar de NEN-EN 13829:2000 nog aanwezig.

Elke beoordelingsrichtlijn is opgebouwd volgens de door KOMO vastgelegde standaard. Hierdoor is het voor een gebruiker altijd logisch om te vinden waar iets staat. Verwijzing naar genoemde normen en overige richtlijnen zijn vernoemd in hoofdstuk 9.
In dit hoofdstuk 9 van de BRL 5027 is de NEN-EN 13829:2000 “Thermische eigenschappen van gebouwen – Bepaling
van de luchtdoorlatendheid van gebouwen – Overdrukmethode” vernoemd. Op de website van NEN is te zien dat deze norm is ingetrokken per 21 september 2015.
De NEN-EN 13829:2000 is vervangen door de NEN-EN-ISO 9972:2015 en “Thermische eigenschappen van gebouwen – Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen – Overdrukmethode”. Deze norm is per 1-9-2015 in werking getreden.

Vanuit ROWIQ Advies is ons advies om de NEN-EN-ISO 9972:2015 te gebruiken in plaats van de in de BRL 5027 genoemde NEN-EN 13829:2000.

luchtdicht 1