IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Kamer neemt voorstel energieprestatievergoeding aan

Kamer neemt voorstel energieprestatievergoeding aan
25 januari 2016 ROWIQ Advies

Woningcorporaties kunnen voor Nul-op-de-Meterwoningen een energieprestatievergoeding (EPV) krijgen. De Tweede Kamer heeft hiervoor op 19 januari een wetsvoorstel aangenomen.

Bj de uitwerking daarvan wil de Kamer dat er wordt gekeken naar de systematiek van de woonlastenwaarborg, zodat bij een juist gebruik van Nul-op-de-Meter (NoM) de totale woonlasten niet toenemen. Dit schrijft Aedes.

Het wetsvoorstel over de energieprestatievergoeding maakt het mogelijk dat corporaties woningen zeer energiezuinig maken en met huurders afspraken kunnen maken over betaling van een energieprestatievergoeding.

Uitwerking AMvB

In de wet die een EPV mogelijk maakt, is nog veel afhankelijk van de verdere uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De Kamer heeft de regering gevraagd om in deze AMvB de door Aedes en de Woonbond ontwikkelde woonlastenwaarborg op te nemen om huurders zekerheid te bieden over hun woonlasten bij energiebesparing.

De woonlastenwaarborg garandeert huurders dat woonlasten gemiddeld dalen voor het hele complex door energiebesparende maatregelen, ondanks eventuele huurverhogingen. De woonlastenwaarborg, die bestaat uit een stappenplan en rekenmodel, is opgesteld door Aedes en de Woonbond.

bron duurzaambegouwd.nl

Naast de voorgenomen uitwerking van de EVP, is het tevens van belang om een goede luchtdichtheid te hebben van de woning. De jas van de woning is een van de belangrijkste onderdelen van de TRIAS Energetica.
Voor het goed controleren van de luchtdichtheid is er sinds kort een KOMO beoordelingsrichtlijn 5027. ROWIQ ondersteunt partijen met het opzetten ter voorbereiding op het behalen van het KOMO procescertificaat

duurzaamgebouwd

bron duurzaamgebouwd.nl

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.