IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2017 Het Jaar van de Bouwkwaliteit: Wie gaat ervoor?

2017 Het Jaar van de Bouwkwaliteit: Wie gaat ervoor?
9 januari 2017 ROWIQ Advies
2017 kwaliteit wens

Jaar van de bouwkwaliteit 2017

2017 wordt het jaar van de bouwkwaliteit in vele sectoren maar de bouwsector is er zeker één van. De komende veranderingen zijn zeker niet kleinschalig en zeker niet zonder enige importantie. Een kleine opsomming van de komende veranderingen in 2017.

  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Van NEN-EN-ISO 9001:2008 naar NEN-EN-ISO 9001:2015
  • Van persoon naar organisatie voor NEN 3140 via SCIOS scope 8

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Na jaren van voorbereiding gaat het dan toch lukken om via wetgeving de aantoonbaarheid, van de wat gebouwd wordt, ook daadwerkelijk aantoonbaar te krijgen? Op basis van de planning van de Tweede Kamer, gaat de Wet bekrachtigd worden in januari 2017. Een start kan dan gemaakt worden met de inrichting van de Toelatingsorganisatie die zorg draagt voor de bewaking van de kwaliteit van de te gebruiken instrumenten (lees beoordelings- of erkenningsrichtlijnen) en de werkingen van de instrumentaanbieders (lees certificatie instellingen of waarborginstellingen). De instrumentaanbieders zullen op hun beurt de kwaliteitsborgers, als organisatie, beoordelen of deze organisaties voldoen aan de gesteld eisen. Kwaliteitsborgers zijn de spil in het web als het gaat om het aantoonbaar maken van de bouwkwaliteit van de diverse bouwpartners. Deze kwaliteitsborgers geven bij oplevering van het bouwwerk de verklaring af dat het bouwwerk voldoet aan wet en regelgeving.

Wat houdt het eigenlijk in die Wkb?

De kern van de wet is dat de kwaliteitsborger en niet meer de gemeente (of een ander bevoegd gezag) de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit controleert en aantoonbaar laat maken dat ook daadwerkelijk aan die eisen wordt voldaan bij oplevering.
Gemeente geeft nog steeds de “bouwvergunning” af maar kijkt alleen naar welstandseisen en eisen vanuit het bestemmingsplan.
Tijdens de ontwikkeling van het plan maar zeker tijdens de uitvoering beoordeelt de kwaliteitsborger of aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Alle bouwpartners zullen hun steentje moeten bijdragen aan de aantoonbaarheid van die eisen. Dat kan door middel van metingen, foto’s, keuringen, inspecties en erkende certificaten van producten, processen of diensten.
Bij de oplevering het bouwwerk geeft de kwaliteitsborger een verklaring af dat aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan.
De vergunningaanvrager gaat met zijn dossier inclusief verklaring naar de gemeente voor de gereedmelding en daarmee het gebouw te mogen gebruiken.

Aantoonbare kwaliteit van alle bouwpartners zal de kwaliteit van het bouwwerk voor de consument transparant en inzichtelijk maken. De consument krijgt wat hij heeft gevraagd namelijk een bouwwerk waarvan hij zeker is dat het voldoet aan de eisen van de Wet.

Wil je ook weten wat de Wet voor jouw organisatie betekent, kom dan op 16 februari 2017 naar de workshop Wkb.

Van NEN-EN-ISO 9001:2008 naar NEN-EN-ISO 9001:2015

Sinds september 2015 is er wereldwijd een nieuwe norm voor de ISO 9001. DE ISO 9001:2015. Om voor iedereen voldoende de tijd te geven om zijn certificaat om te zetten, is de overgangstermijn gesteld op drie jaar.  Dus uiterlijk september 2018 zijn alle ISO 9001 gecertificeerde organisaties in de gehele wereld voorzien van een nieuw ISO 9001:2015 certificaat.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

De structuur van de norm is aangepast naar een HLS structuur (high level structure). Een structuur die het beter en makkelijker maakt om ook andere kwaliteitssystemen toe te voegen aan deze moeder van alle kwaliteitssystemen.
Nieuwe elementen zijn toegevoegd zoals het vaststellen van competenties van personen, wie of wat heeft er invloed op de werking van jouw organisatie, wat zijn je kansen en bedreigingen voor je organisatie. Verder zijn een aantal onderdelen aangepast zoals de directie ipv directievertegenwoordiger, bewustwording en interne borging door middel van monitoring, metingen en dergelijk.
Meer dan ooit wordt er nu input gevraagd aan de gehele organisatie hoe zij aantoont dat de gevraagd kwaliteit wordt geleverd. Geen dikke ingewikkelde beschrijvingen meer vereist, geen 10 handtekeningen op documenten om maar aan te tonen dat een traject is doorlopen. Geen verplicht kwaliteitshandboeken meer noodzakelijk.
Nu worden vanuit diverse normparagrafen “gedocumenteerde informatie” gevraagd. Samen met je als organisatie kun komt tot deze informatie door middel van monitoring, meting, analysering en evaluering om uiteindelijk de juiste resultaten te kunnen bewerkstelligen. Maar ja dat is niet nieuw want dat is ook reeds in de 2008 versie aanwezig. Toch blijkt het wel handig om je totale kwaliteitssysteem van A tot Z te beschrijven om zo helderheid en eenduidigheid te verschaffen in de uit te voeren activiteiten.

Hoe lang ben ik bezig met de omzetting?

Een omzettingstraject van 2008 naar 2015 neemt toch minimaal een zes maanden in beslag. Eerst in kaart brengen wat er gewijzigd moet worden (gap-analyse), hoe gaan we onderdelen aanpassen, invullen, implementeren. Vervolgens moet je ook drie maanden aantoonbare implementatie achter de rug hebben alvorens je certificatie instelling langs komt voor een controle. Mochten er nog hobbels zijn die moeten worden glad gestreken heb je daar maximaal drie maanden de tijd voor. Als alles akkoord is heb je na je start van je implementatie nog eens zes maanden de tijd genomen om je nieuwe certificaat te mogen ontvangen, kortom 99 tot 12 maanden nadat gestart is met de omzetting van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015.
O ja nog één tip. Tot het moment dat je het nieuwe certificaat hebt ontvangen, zorg ook nog voor een aantoonbare werking van de huidige certificaat ISO 9001:2008.

Ondersteuning nodig? Nodig ROWIQ uit voor een verkennend gesprek.

Van persoon naar organisatie voor NEN 3140 via SCIOS scope 8

Sinds jaar en dag worden keuringen van elektrotechnische installaties geïnspecteerd door partijen op basis van de NEN 3140. Sinds 2015 is het deze medewerkers niet meer mogelijk om op basis van de CvT regeling (Criteria van Toezicht) onder erkenning deze inspectie uit te voeren. Hiervoor is het nu een organisatie erkenning op basis van scope 8 van SCIOS.
De regeling omvat in het kort het volgende:

  • Kwaliteitssysteem op basis van ISO 9001 met aanvullingen qua eisen op gebied van personen, processen en organisatie.
    • Één van de eisen aan de inspecteur is dat hij geslaagd is voor een examen van door SCIOS erkende instelling.
  • Het met goede afloop uitgevoerd praktijkaudit.
  • Specifieke eisen aan de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties.

De CvT regeling vervalt per 1-1-2018. Dit houdt dus in dat organisatie die inspectie uitvoeren op basis van NEN 3140 in 2017 over dienen te gaan naar de SCIOS scope 8 regeling.

Voor wie is SCIOS scope 8 noodzakelijk?

Voor elk bedrijf zegt dat zij inspecties uitvoert op basis van de NEN 3140. Iedereen zegt het te kunnen maar laten zich niet objectief beoordelen door een certificatie instelling.
Voor elke organisatie die zich verantwoordelijk voelt voor het onderhoud van de elektrotechnische installaties om zo voor haar medewerkers een veilige werkomgeving te realiseren in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze inspecties zijn een directe uitvoering van de risico’s uit de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie).

Wilt u ook op een pragmatische manier gaan voldoen aan de inspectie op basis van NEN 3140, neem dan contact op met ROWIQ.

2017 wordt een mooi Jaar van de Bouwkwaliteit.

 

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.