IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Waar moeten instrumenten aan voldoen

Waar moeten instrumenten aan voldoen
26 februari 2015 ROWIQ Advies

Waar moeten instrumenten aan voldoen

2015-02-26

Stichting IBK heeft zojuist haar 8e advies vrijgegeven in het kader van de Wet kwaliteitsborging. het gaat om de werkversie van de criteria waaraan instrumenten straks moeten voldoen willen zij worden toegelaten als te gebruiken instrument door de kwaliteitsborger. 

Het advies is hier te vinden

Advies 2015-08 betreft een advies inzake criteria die zouden kunnen gelden voor toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen tot het nieuwe stelsel. Het betreft een werkversie, wat wil zeggen dat op basis van commentaar uit het veld wordt gewerkt aan verdere uitwerking van en aanvulling op de criteria.

Het advies is gebaseerd op het stelsel zoals beschreven in het conceptwetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en de bijbehorende memorie van toelichting. Het advies is gericht aan het ministerie van BZK en de toekomstige toelatingsorganisatie en kan dienen bij de verdere uitwerking van de wet en onderliggende regelgeving. Hoe het stelsel er uiteindelijk uit komt te zien is pas na politieke besluitvorming bekend. (bron www.stichtingibk.nl)

Dit advies heeft direct invloed op de genoemde mogelijke instrumenten in ons vorige nieuwsitem.  De eigenaars van de instrumenten kunnen zich nu met dit advies in de hand gaan bezien hoe hun instrumenten gaan voldoen aan de gestelde criteria. Ook als is het een werkversie en dus nog niet definitief, zijn de contouren wel helder.

nieuws