IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Toetsingskader certificatieschema’s gasverbrandingsinstallaties

Toetsingskader certificatieschema’s gasverbrandingsinstallaties
29 oktober 2020 ROWIQ Advies

Toetsingskader certificatieschema’s gasverbrandingsinstallaties

De nieuwe Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (verder TloKB), (ja die ook voor de wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan het werk is) gaat ook de controles uitvoeren voor de nieuwe gasketelwet. Deze wet is op 1 oktober 2020 ingegaan en alle installateurs moeten voor 1 april 2022 voldoen aan de nieuwe regels. De TloKB heeft nu richtlijnen opgesteld voor de controle en de interpretatie van de wet.

Welke richtlijnen / normen

Voor de installateurs is er vooralsnog een keuze uit twee richtlijnen:

  • de BRL 6000-25 van InstallQ procescertificaat ‘werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen
  • van KIWA procescertificaat voor Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide

Beide richtlijnen worden op dit moment bijgewerkt en definitief gemaakt zodat binnenkort kan worden begonnen met de uitrol en certificatie hiervan.
In deze richtlijnen zijn diverse eisen opgenomen voor personeel, processen en registraties van diverse onderwerpen. Een en ander moet worden vastgelegd in een kwaliteitshandboek. ROWIQ is reeds bezig op basis van de laatst te verkrijgen versies om basis handboeken op te stellen op ons platform Iso2Handle voor deze regelingen.
Met deze basis kwaliteitshandboeken en aanvullende ondersteunende dienstverlening zijn de installateurs snel operationeel en klaar voor certificatie van één van deze richtlijnen.