IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Op naar VCA 2017/6.0 VGM Checklist Aannemer

Op naar VCA 2017/6.0 VGM Checklist Aannemer
6 april 2018 ROWIQ Advies

bron ssvv.nl

Van oud naar nieuw VCA 2017/6.0

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1.

Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling, die op deze website zal worden gepubliceerd. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Overgangstermijn

Op 2 april 2018 is VCA 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1. De volgende overgangsregeling is van kracht:

  • Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
  • Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0.
  • Tot drie maanden na publicatie kunnen contracten nog worden gebaseerd op VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen zes maanden na publicatie plaatsvindt.
  • Voor buitenlandcertificaten
    • geldt een verkorte overgangsregeling. Uiterlijk één jaar en zes maanden na publicatie moeten deze certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0.
  • De certificatie-instelling informeert de door haar gecertificeerde bedrijven over deze overgangstermijn en maakt afspraken over de manier waarop lopende certificaten worden om gezet. Het omzetten Het omzetten vindt bij voorkeur plaats tijdens een reguliere audit.

Wat wordt er anders?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, hebben we het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven hebben we logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.

2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

We hebben de onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten

We hebben de positie van de zzp’er binnen de VCA verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, verhogen we de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5.  VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. We hebben de nieuwe versie zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

 

(bron ssvv.nl)

.

Klik op de knop als u een vraag heeft of contact wenst. e-mail ROWIQ