IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

NEN-EN-ISO 9001 2015 vanaf nu.

NEN-EN-ISO 9001 2015 vanaf nu.
28 september 2015 ROWIQ Advies

Per 28 september 2015 is de Nederlandse versie NEN-EN-ISO 9001 2015 verkrijgbaar.

update 29-9-2015

De nieuwste editie van de Engelstalige versie van ISO 9001 2015 voor kwaliteitsmanagement is gepubliceerd. Wereldwijd hebben gebruikers lang uit gekeken naar deze nieuwe norm, die een impuls zal geven aan kwaliteitsmanagement. De Nederlandse vertaling van ISO 9001 2015 is vanaf 28 september beschikbaar en dan te bestellen via NEN.nl

Klik hier voor ISO 9001 Nederlandse versie

Met wereldwijd meer dan 1,1 miljoen uitgegeven ISO 9001-certificaten helpt deze norm organisaties aan te tonen dat ze producten en diensten van consistent goede kwaliteit bieden. Het fungeert ook als een instrument om hun processen te stroomlijnen en organisaties efficiënter te maken in wat ze doen.

Zorg binnen uw organisatie voor een vloeiende overdracht. Neem de tijd en de kennis om uw kwaliteitsmanagementsysteem goed uit te werken en de nieuwe norm op een juiste manier te implementeren. Indien u hier hulp bij nodig heeft, schroom niet om te vragen.

iso 9001 van 2008 naar 2015

Hoe ziet de hoofdstuk indeling er nu uit. De * achter de hoofdstukken zijn nieuwe onderwerpen dan wel sterk aangepaste delen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm ten opzichte van de ‘oude’ NEN-EN-ISO 9001:2008 norm.

Hfdst        Onderwerp

1               Onderwerp en toepassingsgebied

2               Normatieve verwijzingen

3               Termen en definities

4               Context van de organisatie

4.1*          Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context

4.2*          Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden

4.3*          Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen

4.4*          Kwaliteitsmanagementsysteem en haar processen

5               Leiderschap

5.1            Leiderschap en betrokkenheid

5.2            Beleid

5.3            Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie

6               Planning

6.1*          Maatregelen om risico’s aan te pakken en kansen te benutten

6.2            Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

6.3            planning van veranderingen

 

7               Ondersteuning

7.1            Middelen

7.2*          Competentie

7.3*          Bewustzijn

7.4            Communicatie

7.5            Gedocumenteerde informatie

8               Uitvoering

8.1            Operationele planning en uitvoering

8.2            Vaststelling van de eisen voor producten en diensten

8.3            Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten

8.4            Controle van buitenaf geleverde producten en diensten

8.5            Productie en dienstverlening

8.6            Vrijgave van producten en diensten

8.7            Controle van niet-conforme proces uitgangen, producten en diensten

9               Evaluatie van de prestaties

9.1*          Monitoren, meten, analyseren en evalueren

9.2            Interne audit

9.3            Directiebeoordeling

10             Verbetering

10.1          Algemeen

10.2          Afwijkingen en corrigerende maatregelen

10.3          Continue verbetering