IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger
22 september 2016 ROWIQ Advies

architect als kwaliteitsborger

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten

Eisen aan kwaliteitsborger schieten te ver door

Minister Blok heeft onlangs een nieuw puzzelstuk van de Wet kwaliteitsborging in de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd: Het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging. De concept AMvB (algemene maatregel van bestuur) werkt een aantal onderdelen van de wet verder uit. Zo regelt deze AMvB onder andere de eisen die aan kwaliteitsborgers worden gesteld. Daarnaast regelt het welke eisen er aan de instrumenten worden gesteld waarmee kwaliteitsborgers moeten werken en hoe er op het nieuwe vergunningenstelsel toezicht wordt gehouden. De BNA heeft het Ontwerpbesluit uitvoerig bestudeerd, van kritiek voorzien en teruggestuurd naar het ministerie.  Daarnaast heeft de BNA ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met kritiekpunten. Op 29 september praat de Tweede Kamer voor het eerst met maatschappelijke organisaties over het wetsvoorstel.

De bovenstaande Quote komt van de BNA, op BNA.nl.

Toch is het raar dat de BNA de onafhankelijkseisen te ver vindt gaan voor de kleine bouwwerken uit gevolgklasse 1. De BNA heeft een aantal jaren geleden juiste een traject opgezet “Architect aan zet” waarbij de ene architect zegt dat de andere het goed gedaan heeft. Dus ook een vorm van onafhankelijkheid. Zijn ze bang voor de inhoudelijke controle van hun ontwerpen?

Reeds in 2004-2006

Reeds in de periode 2004-2006 heeft BNA samen met, toen nog, het ministerie van VROM en medewerkers van ROWIQ Advies een presentatie gehouden in alle regio’s van de BNA over dit onderwerp. De lijn van het ministerie was toen dat als er bij de aanvraag van een bouwvergunning een gecertificeerde rapportage zit van de Bouwbesluit eisen, de gemeente hier niet meer naar gaat kijken. De teneur van de architecten toen was er één van “we bouwen al 50 jaar dus is het goed want het staat nog steeds.”

Al vanaf 2007 bestaat de mogelijkheid voor architectenbureaus om de kwaliteit van de geleverde stukken te borgen middels de BRL 5019 “het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit”. Hiermee kan de architect tijd en geld besparen in het proces van vergunningsaanvragen en faalkosten. Niet alleen de toets op het gehele Bouwbesluit vindt plaats bij vergunningsaanvraag maar ook de controle van de voorwaarden de uit de vergunning volgen moeten door de architect dan gecontroleerd worden. Dit was/is het instrument voor de architect om zijn rol als Bouwmeester te krijgen. Een controle over de uitvoering van zijn ontwerp. Maar helaas sinds 2007 is er slecht 1 architectenbureau geweest (en nog steeds) die dit instrument tot zich heeft genomen en ook zo uitvoert, het is INBO uit Woudenberg.

De BNA is reeds sinds het begin van de BRL 5019 betrokken bij de totstandkoming van de BRL 5019, dan is al sinds 2000 bij de opzet van de BRL 5019. Dus alle architecten hebben voldoende tijd en mogelijkheden gehad om zich voor te bereiden op dit komende spel. Keuzes zullen worden gemaakt: het is straks BORGEN of GEBORGD WORDEN. meer smaken zijn er niet. Wellicht wacht de BNA nog op het ei van Columbus.

Samenwerking

Voor de bouwwerken uit gevolgklasse 1, zullen het veelal de kleinere lokale architecten zijn die samen met lokale adviseurs en aannemers de bouwwerken uitvoeren. Iedereen komt elkaar dagelijks tegen in de lokale ondernemers clubs. Waarom dan niet een paar ondernemers bijeen zetten zodat deze voor de lokale partijen de kwaliteitsborger gaat worden. Ervaring leert dat als je wordt geborgd, je er wel voor gaat zorgen dat de borger minder op en aanmerkingen op jouw werk gaat kunnen geven. Vragen om kwaliteit resulteert ook in geven van kwaliteit.

Voor vragen over de werking van de wet kwaliteitsborging of wat het voor jouw architectenbureau betekent, geven we als ROWIQ Advies graag een objectief advies. Stel je vraag hier.