IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wet kwaliteitsborging is top voor consument

Wet kwaliteitsborging is top voor consument
18 januari 2017 ROWIQ Advies
BRL 5019 basisimplementatie BRL 5019 bouwplantoetsing

Wkb een zegen voor de bouwwereld

Nu de behandeling start van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen viert de lobby hoogtij. Waarom zijn veel partijen tegen terwijl er heel veel voordelen zijn? Waarom wordt er moeilijk gedaan over het aantoonbaar maken van het voldoen aan wet- en regelgeving?
Is iedereen bang voor verandering? het omvallen van heilige huisjes?

Wie is er nu niet voor transparantie controle van de werkzaamheden? Een helder dossier voor de opdrachtgever waarin is aangeven op welke wijze zijn bouwwerk voldoet an de gestelde eisen. Iedereen gaat ervan uit dat alle professionals die deelnemen aan het bouwproces, weten wat zij doen. Per vakgebied is dat ook wel zo, maar wie controleert het integraal? Zijn alle adviezen op elkaar afgesteld?

Reken maar, kwaliteitsborging is top.

Even het proces tot nu toe van bouwen in hoofdlijnen:werking bouwen zonder WKB

De consument / opdrachtgever heeft plannen om te gaan bouwen.
Hij schakelt een architect in. Deze laat zich bijstaan door de constructeur en diverse adviseurs voor brandveiligheid, bouwfysica en installatietechniek.
De consument vraagt een omgevingsvergunning bouwen aan bij de gemeente.
Gemeente controleert op welstand, bestemmingsplan en  inhoudelijk op hoofdlijnen: lijkt het aannemelijk dat het gaat voldoen.
De consument laat een aannemer zijn bouwwerk bouwen op basis van de stukken van de architect en adviseurs.
Bij de oplevering zegt de aannemer aan dat het bouwwerk klaar is, gemeente zegt ok en neem het maar in gebruik.
Bos bloemen, een sleutel, een feestje en de consument heeft zijn gebouw.
Maar wie geeft nu aan dat het bouwwerk voldoet aan de eisen van de wet, zijnde minimaal het Bouwbesluit?

Neem nu de huidige controle van de gemeente. Geen enkel plan wordt integraal gecontroleerd, alleen op hoofdlijnen en speerpunten van de politiek. Zowel bij de vergunningsaanvraag als het toezicht tijdens de uitvoering. Bij de oplevering van het bouwwerk zegt de gemeente “het is goed neem het maar in gebruik”.
Geen document of verklaring dat het bouwwerk voldoet aan gestelde wettelijke eisen. Geen aansprakelijkheid voor de uitgevoerde werkzaamheden van de gemeente.
Nog even los of de leges in verhouding staan tot de geleverde prestatie van de gemeente. Zijn de leges wel kostendekkend van de gemeente? Heeft de gemeente alle kennis in huis of huurt zij deze nu al in? Wat is de kwaliteit van deze inhuur?

Het proces van bouwen met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.werking bouen met WKB

De consument / opdrachtgever heeft plannen om te gaan bouwen.
Hij schakelt een architect in. Deze laat zich bijstaan door de constructeur en diverse adviseurs voor brandveiligheid, bouwfysica en installatietechniek. Deze geven de input door aan de kwaliteitsborger. Deze start zijn borging met integrale controle van de documenten aan, minimaal, het Bouwbesluit. De kwaliteitsborger geeft aan hoe en op welke wijze voldaan wordt aan het Bouwbesluit.
De consument vraagt een omgevingsvergunning bouwen aan bij de gemeente, voor alleen welstand en bestemmingsplan én geeft aan wie zijn kwaliteitsborger is.
Gemeente controleert op welstand, bestemmingsplan en in het register of kwaliteitsborger geregistreerd is.
De consument laat een aannemer zijn bouwwerk bouwen op basis van de stukken van de architect en adviseurs. De kwaliteitsborger houdt toezicht hoe de aannemer gaat voldoen met zijn werkzaamheden aan het bouwbesluit.
Bij de oplevering zegt de aannemer aan dat het bouwwerk klaar is, kwaliteitsborger zegt akkoord (alle controles staan op groen) en geeft verklaring af, gemeente zegt ok en neem het maar in gebruik.
Bos bloemen, een sleutel, een feestje en de consument heeft zijn gebouw. Met de zekerheid dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit.
De consument ontvangt een dossier van zijn bouwwerk waarin is aangegeven hoe er voldaan is aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit

Is er dan wel onderscheidend vermogen van de markt?

Een goede bouwpartner van de consument, zijnde de architect, constructeur en de adviseurs inclusief de aannemer, die op basis van hun advisering en uitvoering aantonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, leveren minder werk op voor de kwaliteitsborger. De bouwpartners geven zelf aan hoe er wordt voldaan aan de eisen van de wet. Een onafhankelijke borger geeft hierover zijn finale uitspraak, zijnde een verklaring.

Hoe minder de bouwpartners aantonen dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit, deste meer werk zal de kwaliteitsborger vragen om aan te tonen. Dit zal meerkosten en onnodig hinder van het proces tot gevolg hebben.