Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwe versie Bouwbesluit 3 november 2018

Nieuwe versie Bouwbesluit 3 november 2018
5 november 2018 ROWIQ Advies
bouwbesluit-2012 3 november 2018

Nieuwe versie Bouwbesluit 3 november 2018

Per 2 november 2018 is er een aanpassing van het Bouwbesluit gemaakt. Voor het het gemak noemen we deze maar even Bouwbesluit 2018-11

Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt artikel 5.11 toegevoegd. een verplichting tot het hebben van een energielabel met een waarde van 1,3 of beter voor kantoorgebouwen na 1 januari 2023.

Lees hier de wijzigingen van het Bouwbesluit 2018-11

Afdeling 5.3 Labelverplichting, bestaande bouw

Artikel 5.11 Labelverplichting kantoorgebouw
  • 1. Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 of beter.

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.

  • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m2.

  • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen.

  • 5. Wanneer de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energie-index te realiseren voor 1 januari 2023, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar worden maatregelen genomen die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar. In die gevallen kan worden volstaan met de daarbij behorende energie-index.

Lees hier de wijzigingen van de regeling Bouwbesluit 2018-11

Lees hier de integrale tekst van de regeling Bouwbesluit per 3 november 2018.

De Woningwet is per 13 juni 2018 reeds aangepast.

Lees hier de integrale tekst van de Woningwet per 13 juni 2018.

Lees hier de wijzigingen van de Woningwet per 13 juni 2018.