Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Regeling Bodemkwaliteit BRL 6000-21 versie aanpassing

Regeling Bodemkwaliteit BRL 6000-21 versie aanpassing
13 oktober 2018 ROWIQ Advies
KVINL kwaliteit

Regeling Bodemkwaliteit BRL 6000-21 versie aanpassing

Per 19 juli 2018 is de regeling Bodemkwaliteit aangepast naar de laatste versie van de BRL 6000-21. Voor het het gemak noemen we deze maar even regeling Bodemkwaliteit 2018-07

De versie van de BRL 6000-21 d.d. 23 januari 2014 wordt nu definitief aangestuurd.

Lees hier de wijzigingen van het regeling Bodemkwaliteit 2018-07
Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft onlangs besloten dat de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit per 1 oktober 2018 blijft verwijzen naar de nu vigerende versie van de BRL6000-21 ”Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen,” bindend verklaard door KvINL op 23 januari 2014.

Op verzoek van het Ministerie brengt KvINL momenteel enkele kleinere aanpassingen in de versie van 1 september 2017 aan. Deze wijzigingen zijn voornamelijk gericht op het wegnemen van de scope-overlap met de BRL11000. Een geactualiseerde 2018-versie komt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018 beschikbaar. Het is de bedoeling dat de Regeling Bodemkwaliteit per 1 oktober 2019 naar deze 2018-versie gaat verwijzen.

Voor certificaathouders van de BRL6000-21 betekent dit dat er voorlopig geen wijzigingen zijn. Zij blijven vooralsnog werken met de versie van 23 januari 2014.

Lees hier de wijzigingen van de regeling Bodemkwaliteit 2018-07

Lees hier de integrale tekst van de regeling Bodemkwaliteit per 19 juli 2018.

Lees hier de integrale tekst van de besluit Bodemkwaliteit per 24 mei 2016.

Lees hier de aansturing vanuit  wet Bodembescherming per 1 januari 2017.