IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2019

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2019
2 juli 2019 ROWIQ Advies

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 is er een aanpassing van het Bouwbesluit gemaakt. Voor het het gemak noemen we deze maar even Bouwbesluit 2019-07.

Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 word en diverse artikelen aangepast die in relatie staan met sloop en asbest. Dit heeft alles te maken met het LAVS, het landelijk asbestvolgsysteem, bedoeld in artikel 9.5.7, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Deze nieuwe versie van het Bouwbesluit is zeker ook van belang voor bestekschrijvers, vergunningaanvragers, architecten en toezichthouders. Weet tegen welke versie van het Bouwbesluit het project is ontworpen dan wel is vergund.

Zeker in het licht van de komende wijzigingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het van belang dat elke partij die deelneemt aan het bouwproces weet op basis van welke versie van het Bouwbesluit het bouwwerk dient te worden beoordeeld.

Lees hier de integrale tekst van het nieuwe Bouwbesluit 1 juli 2019.

Ook de regeling Bouwbesluit is gewijzigd.

De wijzigingen betreffen:

De Regeling Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.12 wordt ‘versie 11.0 (inclusief correctie van 16 januari 2018)’ vervangen door ‘versie 12.0 van 1 januari 2019’.

B

Artikel 3.1 komt te luiden:

Artikel 3.1

Waar in artikel 5.9 van het besluit wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is bedoeld de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019.

C

Artikel 5.5 komt te luiden:

Artikel 5.5.NEN 2654-2

Waar in artikel 6.23, derde en vijfde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-2 zijn bedoeld de onderdelen 5, 6 en 7 van die norm.

D

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. De verwijzing naar NEN 6069+A1:2016 komt te luiden:

NEN 6069+A1+C1:2019 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten.

2. De verwijzing naar NEN 3215 2011+C1:2014 komt te luiden:

NEN 3215+C1+A1:2018 Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen -Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen.

3. De verwijzing naar NEN 7120+C2 2012 komt te luiden:

NEN 7120+C2 2012 Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode, inclusief correctiebladen C3 2013, C4 2014, C5:2014, wijzigingsblad A1:2017 voor wat betreft de hierin opgenomen wijzigingen van bijlage E en het correctieblad A1:2017/C1:2017 voor wat betreft de hierin opgenomen wijzigingen van bijlage E (alleen bij toepassing van artikel 3.6 gelden het volledige wijzigingsblad A1:2017 en correctieblad A1:2017/C1:2017).

E

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. De verwijzing naar NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 komt te luiden:

NEN-EN 1996-1-1:2006+A1:2013 Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk, inclusief nationale bijlage NB:2018.

2. De verwijzing naar NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016 komt te luiden:

NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp – Deel 1: Algemene regels, inclusief nationale bijlage NB+C1:2018.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Lees hier de integrale tekst van het nieuwe regeling Bouwbesluit 1 juli 2019.

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.