IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 9500 voor 2020 samen met NTA8800

BRL 9500 voor 2020 samen met NTA8800
19 november 2019 ROWIQ Advies
BRL 9500

BRL 9500 met NTA8800 : BENG

2020 wordt het jaar van verandering op het gebied van regelgeving in de Bouwsector. Laatste loodjes voor de invoering van de omgevingswet, wet kwaliteitsborging voor het bouwen maar vooral de invoering van BENG op basis van de NTA 8800. Uniec informeert U over NTA8800 en software.

Certificatie op basis van de NTA 8800 is geregeld in de BRL 9500:2019. Deze BRL kennen we reeds een 10 jaren als het gaat om energieprestatieadvisering voor woningen, woongebouwen en utiliteit voor zowel de bestaande als de nieuwbouw. Deze advisering was weer verdeel in uitgangspunten vanuit de ISSO 75.3 en 82.3 en NEN 7120. Lastig en vooral omslachting en niet herleidbaar tussen bestaande en nieuwbouw. Met de komst van de NTA 8800 is dit ten positieve veranderd.

De BRL 9500 ken nog maar 2 delen in plaats van 6:

  • NL-EPBD®-procescertificaat voor het bepalen van de energieprestatie van utiliteitsgebouwen
  • NL-EPBD®-procescertificaat voor het bepalen van de energieprestatie van woningen en woongebouwen

Uiteraard is hier ook nieuwe software voor nodig. Uniec heeft hiervoor haar versie Uniec 3 ontwikkeld en presenteert de informatie hierover op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 november 2019. Meld u aan en laat u informeren.

ROWIQ zal ook aanwezig zijn om aan te geven wat de nieuwe mogelijkheden zijn van digitale versie van het kwaliteitshandboek via het platform ISO2Handle en het bijhouden van registraties van onder andere interen controles (interne audits).