IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BENG introductie: de druk is eraf

BENG introductie: de druk is eraf
10 januari 2020 ROWIQ Advies
BRL 9500

BENG introductie uitgesteld

1 januari 2021 wordt de nieuwe BENG van kracht, de eisen aan bouwwerken in het kader van energiegebruik gebaseerd op de NTA8800, gecertificeerd op basis van de BRL 9500. Hiermee is de BENG introductie wederom met een half jaar uitgesteld.

Het hing al een tijdje in de lucht: gaan we met elkaar de planning wel halen van 1 juli 2020 om de EPC te laten vervangen door BENG. Minister Ollongren heeft destijds aangegeven dat één van de randvoorwaarden was om 1 juli 2020 te kunnen starten dat de software waarmee BENG moet worden berekend beschikbaar moest zijn voor de gebruikers op 1 januari 2020. Met dit half jaar speelruimte zou de markt voldoend tijd hebben om te wennen, zich te laten diplomeren en de organisatie voor te bereiden op certificatie.

Lees hier het bericht van minister Knops Lees hier de tekst van de brief van minister Knops

Waarom uitstel?

De definitieve versie van de NTA8800 is door NEN medio 2019 uitgebracht. Achter de schermen is reeds jaren overlegd, geprogrammeerd en vastgesteld wat in interpretaties en de relaties zijn tussen de verschillende onderdelen. Dit mede op basis van de jaren lange ervaring met de huidige software van de EPC en EPA. Recent, 6 januari 2020, heeft NEN een interpretatiedocument vrijgeven. Dit geeft maar aan het vastleggen van formules en waarden niet altijd simpel is.

Diverse software leveranciers hebben reeds aangegeven dat zij pas vanaf medio februari software op de markt zullen gaan brengen. Hiermee komt de “half ” jaarsbelofte van de minister in het geding. Doordat de planning van 1 juli 2020 zo krap was voor alle betrokken partijen is een wijs besluit genomen om de BENG introductie een half jaar uit te stellen tot 1 januari 2021.

Veel nieuw in 2021

Per 1 januari 2021 gaan veel onderwerpen in de “bouw”sector aanpassingen ondervinden. Deze aanpassingen hebben voor alle marktpartijen als architecten, adviseurs en aannemers/bouwers én opdrachtgevers veel impact en zijn reden voor een gedegen voorbereiding. Een korte opsomming van de onderwerpen:

  • Invoering van de Omgevingswet: zeker van invloed op de vergunningaanvraag, een nieuwe Bouwbesluit heet dan Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • Invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: private erkende/gecertificeerde partijen borgen de kwaliteit van bouwen aan de eisen van het Bbl. (voorbereiding 6-12 maanden)
  • Invoering BENG: energiegebruik eisen ten aanzien van bouwwerken op basis van NTA8800 en de BRL 9500. gecertificeerde partijen leveren berekeningen voor de vergunningsaanvraag en de controle tijdens de uitvoering van de bouwerkzaamheden om het definitieve rapport op te stellen. (voorbereiding 6-9 maanden)

Ondersteuning

ROWIQ levert ondersteuning aan organisatie om te komen tot certificatie van de BRL 9500 en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (op basis van KIK/BRL 5019) middels basis kwaliteitshandboeken en ondersteuning op locatie.