IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Antwoorden ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Antwoorden ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen
26 november 2020 ROWIQ Advies

Antwoorden ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Ministern Ollongren heeft op 25 november 2020 haar beloofde antwoorden gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. Diverse fracties hebben vragen gesteld  over het ontwerp van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: het ontwerpbesluit) aandacht voor de rol die de gemeente als bevoegd gezag in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen heeft en de verdeling van bevoegdheden tussen de kwaliteitsborger en de gemeente als bevoegd gezag.

In deze antwoorden zijn, mede op basis van gesprekken die de minister heeft gevoerd met VNG en vereniging BWTNL, een drietal onderwerpen die mogelijk zouden kunnen knellen naar voeren.

  1. de wijze waarop rekening gehouden wordt met specifieke lokale risico’s;
  2. doel en inhoud van het dossier bevoegd gezag bij gereedmelding van een bouwwerk;
  3. beschikbaarheid van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving tijdens de bouw.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kan starten 1-1-2022

Op basis van de gesprekken en de antwoorden in de onderstaande twee documenten aan de kamers, is de minister blij dat de VNG en de VBWTN, na afstemming met de andere ondertekenaars van de brief van 12 mei 2020, hebben aangegeven dat met de voorgenomen aanpassingen – die minister Ollongren bij de beantwoording van de vragen nader zal toelichten – de juridische belemmeringen voor invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: wet) zijn weggenomen. Nu Rijk en gemeenten, zoals in het gezamenlijke nieuwsbericht van 12 november 2020 aangegeven, akkoord zijn kan gezamenlijk gewerkt worden  aan de invoering van de wet op 1 januari 2022.