IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Cobouw meldt dat op 1 januari 2016 wet kwaliteitsborging voor het bouwen start

Cobouw meldt dat op 1 januari 2016 wet kwaliteitsborging voor het bouwen start
13 mei 2015 ROWIQ Advies

Blok negeert kritiek mkb bouw op bouwwet

2015-05-18

(bron cobouw.nl 13-05-2015)

1/1minister-blok

Den Haag – Minister Blok trekt zich weinig aan van de kritiek die het mkb in de bouw heeft op het wetsvoorstel private kwaliteitsborging. Hij houdt vast aan stapsgewijze invoering vanaf 1 januari 2016.

In de eerste fase begint Blok met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Later volgt uitbreiding van het systeem naar andere, meer complexe bouwwerken, laat hij weten. Van de ministerraad mag hij het wetsvoorstel nu naar de Raad van State sturen. Pas als het met het bericht van de Raad van State naar de Kamer wordt gestuurd wordt de wetstekst echt bekendgemaakt.

Zoals het er nu naar uitziet is de hartekreet van AFNL-voorzitter Klein Poelhuis in Cobouwbegin maart aan dovemansoren gericht geweest. Die maakte zich zorgen over een stapsgewijze invoering omdat juist het mkb daar dan last van heeft. In eerste instantie zou het toen gaan over seriematige nieuwbouw, een tak van sport waar het mkb ook wel in zit, maar veel meer nog in niet seriematige bouwactiviteiten. Klein Poelhuis vond dat Blok daarmee het mkb bouw op achterstand zet.

Voor zover nu bekend is het seriematige nu beperkt tot verbouw. Daarnaast wil Blok partijen stimuleren om nu alvast met kwaliteitsbewaking aan de slag te gaan. Dan wordt ervaring opgedaan.

De minister heeft ook een kleine aanpassing gedaan aan het achterhouden van de laatste 5 procent van de bouwsom. De notaris waar dat geld in depot is gestort, mag het bedrag uitkeren aan de aannemer als aan twee voorwaarden is voldaan. Hij moet een schriftelijk bewijs van de aannemer ontvangen dat hij de opdrachtgever heeft gewezen op zijn opschortingsrecht, en de opdrachtgever niet heeft aangegeven gebruik te maken van het opschortingsrecht.

Voor het overige lijkt het wetsvoorstel niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere voorstellen waar het gaat om versterking van de positie van de consument. Zo blijft de aannemer wettelijk aansprakelijk voor gebreken ook als die bij de oplevering zichtbaar waren. Met particuliere opdrachtgevers zijn daarover geen afwijkende afspraken mogelijk. Aannemers krijgen daarnaast de plicht opdrachtgevers te informeren of en hoe ze verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement.

Wie als vast wil starten met  Bouwplantoetsing of toezicht, ga hier naar BRL 5019 “Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit” dan wel BRL 5006 “Toezicht op de Bouw”. Het is sneller 2016 dan u denkt.

 

De-bouwaanvraag-hoe-gaat-dat-straks-werken