IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Kwaliteitsborger of toch nog niet: Bestaat hij al?

Kwaliteitsborger of toch nog niet: Bestaat hij al?
3 mei 2017 ROWIQ Advies
wet kwaliteitsborging Werking Toelatingsorganisatie, instrumentaanbieder en kwaliteitsborger

Kwaliteitsborger of toch nog niet

Veel partijen geven op moment aan dat ze kwaliteitsborger KB-er) zijn zodat ze opdrachtgevers lekker kunnen maken met het idee dat zij degene zijn die het wel even zullen regelen voor de opdrachtgever. Tevens zijn er reeds gemeenten die legeskorting geven als er met een instrument gevolgklasse 1 wordt gewerkt.

Helaas moeten ik u uit de droom helpen.

ER BESTAAN OP DIT MOMENT GEEN KWALITEITSBORGERS

Transparantie is iets wat er al sinds tijden in de bouwsector niet het meest gebruikte woord is. Elkaar geloven op de blauwe ogen dan wel op een lijstje staan “dit zijn goede partijen met goede ervaringen” is geen garantie voor een goed werkende organisatie van kwaliteitsborging.

Grote omslag

Het is niet voor niets dat we aan de vooravond staan van een grote omslag in de bouwkolom. Aantoonbaarheid van afspraken, op basis van een door consensus ontstane wetgeving, is een zeer groot goed wat wij dan ook van harte toejuichen. helderheid en duidelijkheid is wat een ieder graag wenst om op die manier een goed product af te kunnen leveren dat voldoet aan minimaal de gestelde eisen van onze bouwregelgeving.

Maar nu loert een gevaar(tje) in de wijze waarop diverse partijen op dit moment opereren onder het mom van kwaliteitsborger. Voor de helderheid: er zijn pas kwaliteitsborgers als die door de toelatingsorganisatie (verder TO) erkende instrumentaanbieders (verder IA) zijn erkend met door de TO erkende instrumenten. En die zijn er nog niet want de Wet is er nog niet maar in de laatste plaats om dat de Ministeriële Regeling (verder MR) er nog niet definitief is. In de MR komen de definitieve eisen aan onder andere de KB-er te staan. Zodra een marktpartij die zich kwaliteitsborger noemt niet in een lijst van een IA staat, is hij zeker nog geen KB-er, totdat hij tegendeel bewijst.

Iedere partij die zich op dit moment kwaliteitsborger noemt en onder die noemer ook zo opereert zou er goed aan doen om transparant zijn werkwijze (periodiek) door een mogelijke aanbieder te laten controleren. Dan hebben we in ieder geval nog een beetje controle over het geheel.

Maar er zijn veel pilots

Klopt, maar van al die pilots zijn er maar een paar die door een mogelijke instrument van een mogelijke instrumentaanbieder worden gebruikt. Dit zijn de TIS-sen want die worden gecontroleerd door SKG-IKOB Certificatie op basis van de erkenningsregeling en zijn opgenomen in een openbaar register. Weet hierbij wel dat een voorlopig erkende TIS alleen maar op papier heeft aangetoond dat hij goed is maar nog niet in de praktijk. Een erkende TIS heeft controle van de praktijk met goed gevolgd doorstaan.

Bij de pilots van Woningborg en SWK zijn beide organisaties voorzien van hun eigen instrument en hun eigen kwaliteitsborgers (al dan niet onder contract). Is hun instrument inmiddels niet bewezen? Jazeker wel, deze regelingen hebben zeker ook aan de wieg gestaan van de nieuwe Wet. Maar hoe is de beschrijving van hun instrument en de werking van de controle tussen IA en KB-er? Dit is vooralsnog niet transparant en voor het publiek toegankelijk. Dit in tegenstelling tot de BRL 5019.

Transparant en reproduceerbaar

De BRL 5019 is onlangs ter kritiek/commentaar gepubliceerd. een voorbeeld van en mogelijk instrument op basis van reeds 10 jaar lange ervaring geëvalueerd van een procesregeling voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit naar een instrument in spé op basis van de eisen uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een opvallend detail is wel dat in de nieuwe BRL 5019 toch is vastgehouden aan de scope indeling inclusief de uitsplitsing met een separate scope voor installatie. Toeval of niet, in de op 1 mei 2017 door demissionair minister Plasterk uitgebrachte versie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen is de scope Installatie weer terug gekomen.

Maar goed de nieuwe BRL 5019 is een samenvoeging van de oude BRL 5019 en de vigerende BRL 5006. Tot op heden zouden de huidige certificaathouders BRL 5019 dus zo kunnen worden omgezet naar de nieuwe versie en samen met de huidige BRL 5006 certificaathouders, deze gaan over naar deel 20 van de BRL 5019, kunnen zij kwaliteitsborgers vormen in de zin van de Wet. Hierdoor is het binnen toezicht en het buiten toezicht geborgd.

Iedereen kan zien, op basis van de nieuwe BRL 5019, hoe de kwaliteitsborgers en de instrumentaanbieder hun werk moeten gaan doen.

En de rest van de instrumenten?

Van de overige mogelijke instrumenten is slechts weinig tot niet bekend anders dan dat zij mogelijk instrument worden. Bij IBK als ook bij ROWIQ Advies is een mooi overzicht van deze instrumenten en hun aanbieders.

Bezint eer gij begint

Voordat partijen overgaan tot het worden van kwaliteitsborger, moeten zij zich afvragen hoe zijn aan de mogelijk ontbrekende kennis komen. Hoe en met welke partijen gaan wij samen werken om daadwerkelijk tot een gevulde kwaliteitsborger te komen, zodat alle vakdisciplines aanwezig zijn binnen de organisatie die de kwaliteitsborging gaat uitvoeren. (zijnde coördinatie/kwaliteitsborger, algemene bouwkunde, constructie, brand, bouwfysica, installatie en toezicht)

Zorg dat je nu in stilte werkt aan het opzetten van je organisatie en de gestelde eisen op basis van het (mogelijke) instrument. neem hier drie maanden de tijd voor. Zorg voor een project en voer het uit (duur zes tot negen maanden). Bij de keuze van een mogelijk instrument, neem contact op met de instrument aanbieder om te zien wat de mogelijkheden zijn voor een vloeiende start van jou traject. hierdoor kan jou project reeds meegenomen worden bij het onderzoek om kwaliteitsborger  te worden.

Succes met uw voorbereiding en laat u niet van de wijs brengen.

BOUWEN IS EEN MOOI VAK, ZEKER MET KWALITEITSBORGING

Raymond von den Benken
directeur ROWIQ Advies BV

Reeds 18 jaar ervaring met de ondersteuning van bouwpartners die gaan voor kwaliteit