IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Minister Blok informeert Kamer Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Blok informeert Kamer Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
29 januari 2016 ROWIQ Advies

Minister Blok informeert Tweede Kamer Wkb

Met deze brief informeer ik u over de huidige stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel kwaliteitsborging. Tevens bied ik u hierbij drie onderzoeksrapporten aan die bij de voorbereiding van het wetsvoorstel zijn opgesteld, te weten: “Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen” van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en twee rapporten van SIRA Consulting “Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen” en “Financiële gevolgen voor gemeenten van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen”.

Vooruitlopend op het wetsvoorstel zelf, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag de onderzoeken over de kosten en baten van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer toegezonden. Het betreft de door EIB uitgevoerde maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en de door Sira Consulting uitgevoerde onderzoeken naar de administratieve lasten (AL) voor burgers en bedrijven en de financiële gevolgen voor gemeenten.

De MKBA laat zien dat het wetsvoorstel een positief effect heeft op de maatschappelijke kosten en baten en ook uit het AL-onderzoek komt een beperkte afname van de administratieve lasten naar voren. Het onderzoek naar de financiële gevolgen voor gemeenten leidt niet tot een directe uitkomst. De onderzoekers constateren dat de gemeentelijke praktijk te divers is om te komen tot een uitspraak over de gevolgen voor (individuele) gemeenten. Wat in de onderzoeken niet aan de orde komt zijn de aanpassingen in de leges als gevolg van het wetsvoorstel.

In de begeleidende brief geeft minister Blok aan de komende tijd nog enkele aanvullende gesprekken met bouwende partijen, overheden en consumentenorganisaties te gaan voeren ter afronding van het wetsvoorstel. De verwachting is dat de gesprekken in februari zullen worden afgerond.

bron stichting ibk

Hieronder treft u de brieven en de rapporten aan:

MKBA Wkb

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.