IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuw Kwaliteitshandboek BRL 5024 BKVO

Nieuw Kwaliteitshandboek BRL 5024 BKVO
6 augustus 2020 ROWIQ Advies

Nieuw kwaliteitshandboek BRL 5024 versie 2020

Bouwkundige vooropname is een gemeengoed in de vastgoedsector. De proces BRL 5024 levert organisaties zekerheid dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform breed gedragen branche afspraken. Jaarlijks vinden onafhankelijke controles plaats door een certificatie instelling.

Doel BRL 5024

Deze Beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op het “Uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”. Het proces omvat de opname van de staat van objecten door middel van het vastleggen van visueel waarneembare gebreken. Het doel van de opname en van de vastlegging is om achteraf te kunnen vaststellen of veranderingen zijn opgetreden. Het gaat om objecten in de omgeving van zowel van grote als kleine(re) bouw- en sloopwerken in zowel (binnen)stedelijk als landelijk gebied. Waar gesproken wordt over bouwactiviteiten vallen daar zowel burger- en utiliteitsbouw als grond-, water-, en wegenbouw onder.

Nieuw kwaliteitshandboek BRL 5024

in de afgelopen jaren is de BRL 5024 nog niet gewijzigd. Wel zijn de platformen voor het opzetten en onderhouden van  kwaliteitshandboeken sterk verbeterd. ROWIQ heeft daarom reeds jaren geleden gekozen om haar handboeken over te zetten naar het platform van ISO2Handle. Dit Nederlands product biedt vele mogelijkheden om kwaliteitssystemen te presenteren. Meerdere normen mogelijk in 1 omgeving, goede registraties, monitoring van openstaande acties, emails met reminders via workflows, eigen op te zetten processen en werkinstructies.

Door het actueel houden van de eisen van de BRL 5024 en de integratie met bijvoorbeeld de BRL 9500 of ISO 9001, levert dit vele voordelen op voor de organisatie.

Uiteraard zijn alle eisen vanuit de BRL 5024 vertaald in een nieuw, modern, digitaal kwaliteitshandboek.

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.