IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Laat nieuwe bouwwet in 2018 ingaan

Laat nieuwe bouwwet in 2018 ingaan
9 december 2015 ROWIQ Advies

‘Laat nieuwe bouwwet in 2018 ingaan’

bron cobouw 8-12-2015

“De bouwsector, de nieuwe toelatingsorganisatie en private toezichthouders zijn nog niet klaar voor het nieuwe stelsel.” Dat zegt Maurice Klaver, directeur bij Woningborg. Zijn voorstel is om de nieuwe wet pas in te laten gaan op 1 januari 2018.

Voor de voorstanders van private bouwplantoetsing zijn de laatste berichten uit Den Haag niet per se gunstig. Een toename van de regeldruk zou wel eens roet in het eten kunnen gooien dat ‘chefkok’ Stef Blok al langer aan het bereiden is.

Kwaliteitsborger
Klaver kent de signalen en discussies over twee rapporten met uiteenlopende uitgangspunten en conclusies. De maatschappelijke kosten-batenanalyse, die positief is, en het regeldrukonderzoek dat op basis van de gehanteerde definitie minder positief uitpakt. “Toch gaan wij ervan uit dat de wet binnenkort gewoon naar de Tweede Kamer gaat en wordt aangenomen.”

Woningborg investeert in de nieuwe toekomst. Naast het verstrekken van afbouwgaranties ziet de waarborginstantie een rol voor zichzelf weggelegd als kwaliteitsborger vanuit de nieuw opgerichte organisatie Woningborg Toetsing en Toezicht. “We draaien er nu al pilots mee. Die willen we verder intensiveren.”

Tijdig
In het nieuwe stelsel speelt de gemeente niet langer een rol als ‘bewaker’ van het Bouwbesluit, maar moeten bouwers zelf externe bureaus inschakelen. Nieuw is de verklaring van de kwaliteitsborger waarin staat dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit op basis van het ‘as built’- dossier. Er wordt dus niet vooraf beoordeeld, maar een oordeel gevraagd over het bouwwerk zoals feitelijk gerealiseerd.

Een revolutie? Voor de ene bouwer meer dan voor de andere
“Daarom is het vooral zaak dat tijdig, op de juiste momenten, wordt getoetst en dat toezicht plaatsvindt tijdens het gehele bouwproces, van ontwikkeling tot en met realisatie. Tijdig in relatie tot controleerbaarheid en herstelbaarheid tegen de laagst mogelijke kosten. Een revolutie? Voor de ene bouwer meer dan voor de andere. Sommigen doen al heel veel op dit gebied, klanten van Woningborg ervaren dit deels reeds.”

Te vroeg
De nieuwe wetgeving moet volgens de planning ingaan op 1 januari 2017. Klaver denkt dat die datum te vroeg komt voor vrijwel alle partijen die er mee te maken krijgen.

“1 januari 2017 staat ernstig onder druk gezien de opgelopen vertraging op dit moment. Toch zouden wij het goed vinden als de minister de wet op die datum lanceert. Al is het alleen maar om de sector in beweging te krijgen. De minister doet er wel verstandig aan om de wet pas een jaar later van kracht te laten worden. Dat scenario wordt ook door veel partijen in Den Haag omarmd, heb ik begrepen.”

Haagse werkelijkheid
Of dat inderdaad zo is, is nog even afwachten. Klaver zou het merkwaardig vinden als de wet vroegtijdig strandt op het rapport van Actal, dat als ‘regeldrukadviesorgaan’ van de regering de korting op bouwleges niet meeneemt in zijn rekensommetje.

Nu wordt er namelijk ook al goed gebouwd
“Die Haagse werkelijkheid bevreemdt mij”, zegt Klaver. “Hoe het daadwerkelijke plaatje er in de praktijk zal uitzien? Uitgaande van het feit dat de leges met minimaal 20 procent dalen, kunnen wij dat werk doen op kostenneutrale basis, in een heel aantal gevallen voor minder. Met andere woorden: de regellast stijgt dan niet. Het kostenplaatje hangt wel af van het werk dat bouwers zelf doen. En de controlekosten voor een enkele woning zullen hoger zijn dan die voor seriematige nieuwbouw.”

Beter in beeld
Is het eigenlijk wel zo noodzakelijk om de wet aan te passen? Klaver vindt van wel, al gaat de kwaliteit van woningen daardoor echt niet direct omhoog.

“Nu wordt er namelijk ook al goed gebouwd. Het is wel zo dat je in het nieuwe stelsel de prestaties van bouwers beter zichtbaar worden. Doordat kwaliteit prominenter in beeld gebracht wordt, mag je hiervan een positief effect verwachten. De maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft voorts aan dat benchmarking zal leiden tot innovaties en tot efficiëntere werkwijzen.”

Reactie ROWIQ Advies:

Voor een partij die reeds jaren een groot deel van de markt in handen heeft voor wat nu de gevolgklasse 1 kan gaan worden, zitten zij niet te wachten op de nieuwe inwerkingtreding. Hoe sneller de in werking treding , des te sneller instrumenten en kwaliteitsborgers op het werkveld van Woningborg actief zullen zijn. Hierdoor wordt de markt van Woningborg kleiner. Maar in hoeverre kunnen de nieuwe instrumenten met de nieuwe kwaliteitsborgers op tegen de jaren lange ervaring en kennis van de markt van Woningborg. Wellicht is de BRL 5019 het enige instrument met haar kwaliteitsborgers die een kwalitatieve tegenhanger is.
Op de website van SKG-IKOB Certificatie is aangegeven dat Woningborg ook het certificaat heeft voor de BRL 5019…….

bron cobouw

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.