IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BENG energieprestatie eisen in Bouwbesluit: ter consultatie

BENG energieprestatie eisen in Bouwbesluit: ter consultatie
8 februari 2019 ROWIQ Advies
BRL 9500

BENG energieprestatie eisen in Bouwbesluit: ter consultatie

Momenteel heeft het ministerie van BZK de laatste versie van de BENG-eisen ter consultatie gelegd. De wijziging van de eisen dit gesteld worden aan diverse constructies worden aangescherpt.

Even terug naar de aanpassingen. Met voorliggende wijziging van het Bouwbesluit 2012 (hierna ook Bouwbesluit) geldt de eis om bijna energie-neutrale gebouwen te bouwen vanaf 1 januari 2020 voor alle gebruiksfuncties. Deze eisen komen daarmee in de plaats van de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals deze al voor 2003, het moment van invoering van het Bouwbesluit 2003 (de voorloper van het Bouwbesluit 2012) in de bouwregelgeving was opgenomen. Dit betekent ook dat de bepalingsmethode waarmee de EPC wordt berekend, met ingang van 1 januari 2020 is vervangen door NTA 8800 waarin onder meer de berekeningsmethode voor bijna energieneutraal bouwen is opgenomen.

Kijk hier voor de link naar de teksten van de consultatie bij de overheid.

Borging en certificatie

Nieuw is ook dat de berekening alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde partijen. Dit houdt dus in dat oko de partijen die een dergelijk BENG berekening maken voor de vergunningsaanvraag dus ook gecertificeerd moeten gaan worden willen zij deze dienst nog uitvoeren. In de Regeling omgevingsrecht, moet in artikel 2,vierde lid, bij de indieningsvereisten de verwijzing naar de EPC worden vervangen door een verwijzing naar de nieuwe systematiek.

De certificatie van de BENG adviseurs zal geschieden op basis van de BRL 9500. Dit houdt in dat de huidige BRL 9500 op de schop gaat en zal worden omgezet naar de nieuwe systematiek.
Evenals voorheen moeten daarbij gebruik worden gemaakt van geattesteerde software. Hiervoor is momenteel al een BRL 9501. Deze zal ook worden aangepast naar de NTA8800 zodat ook de software voldoet aan de eisen van BENG.

Blijf op de hoogte.

Meld je aan via de onderstaande knop om zo op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen rondom de certificatie van de BRL 9500 en de aanpassingen. Ook als je momenteel nog niet bent gecertificeerd maar wellicht straks toch BENG adviseur voor de woningbouw of utiliteit wilt worden meld je dan aan. Maximaal één keer per maand houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Onze dienstverlening rondom de BRL 9500 zal op de nieue eisen en BRL 9500 worden aangepast.