IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Meetbare doelstellingen; kwaliteit is meetbaar

doel doelstelling kwaliteit

Meetbare doelstellingen kwaliteit is meetbaar

In elke kwaliteitsdocument, richtlijn of norm kom je ze tegen: meetbare doelstellingen.

Of het nu is vanuit de NEN-EN-ISO 9001 of een andere:

Het consequent voldoen aan eisen en ingaan op toekomstige behoeften en verwachtingen levert een
uitdaging op voor organisaties die zich in een steeds meer dynamische en complexe omgeving bevinden.
Om deze doelstelling te bereiken zou de organisatie het nodig kunnen vinden verschillende vormen van
verbetering in te voeren in aanvulling op correctie en continue verbetering, zoals ingrijpende verandering,
innovatie en reorganisatie.

Zo komt de term doelstellingen 14x voor in het normatieve document. Niet alleen dat je doelstellingen moet formuleren maar ook de wijze waarop je deze gaat vaststellen, compatibel met de context en de strategische richting van de organisatie. Doelstellingen vloeien voort het kwaliteitsbeleid dat een kader biedt voor de doelstellingen. Uiteraard moeten meetbare doelstellingen worden vastgesteld voor alle functies, niveaus en processen het vermogen van de organisatie. Maar zeker niet te vergeten is dat van deze doelstellingen helder moet zijn dat ze wel op gepaste wijze worden bekend gemaakt binnen de organisatie. Snapt iedereen ook wat zijn of haar bijdrage is om de meetbare doelstellingen te behalen.

Hoe vaak en wanneer moet de voortgang van het behalen van de doelstellingen worden bijgehouden? Wat zijn de mogelijkheden om nog bij te sturen? Kortom hoe krijg ik meetbare doelstellingen.

Dan draait het om de alom bekende PDCA cirkel.

plan do check act zoek nu alPlan: het vaststellen van de doelstellingen van het systeem en zijn processen en de middelen die nodig zijn om resultaten te leveren die in overeenstemming zijn met de eisen van klanten en het beleid van de organisatie, en de risico’s en kansen vast te stellen en op te pakken;
Do: het implementeren van wat gepland is;
Check: het monitoren en (indien van toepassing) meten van processen en de resulterende producten en diensten ten opzichte van beleid, doelstellingen, eisen en geplande activiteiten, en het rapporteren van de resultaten;
Act: het ondernemen van acties om de prestaties te verbeteren, waar nodig.

Of doelstellingen nu SMART, GOTIK of FOCUS zijn, het maakt niet uit. Waar het om draait is dat je tracht te behalen wat je voor ogen hebt, stuur bij daar waar nodig.

Indien u ondersteuning wenst, staan wij graag voor u klaar.

Graag inventarisatie meetbare doelstellingen

 

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.