IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

EIA 2016

EIA 2016
6 januari 2016 ROWIQ Advies

EIA 2016 MIA/Vamil: maatregelenlijst investeringsaftrek energiebesparing

Investeringen in milieu- en energiebesparende maatregelen zoals vastgelegd op de milieulijst en de energielijst genieten fiscaal voordeel. Het budget voor zowel de MIA/Vamil als de EIA is verhoogd én de aftrek is verruimd.

Zeker van belang voor partijen die zijn gecertificeerd op basis van de BRL 9500-04 Energieprestatieadvies utiliteit en BRL 6000-21 Bodemenergiesystemen.
Voor de klanten van deze partijen liggen de kansen voor het oprapen.
Is uw adviseur nog niet gecertificeerd voor één van deze regelingen, wij kunnen uw adviseur begeleiden  met het opzetten van zijn kwaliteitsprocessen en ondersteunen richting certificatie.

Vastgoedeigenaren die investeren in energiebesparende maatregelen kunnen gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Een deel van de investering kan afgetrokken worden van de winst, zodat minder winstbelasting afgedragen hoeft te worden. Netto was dit effect zo’n 10 procent van de investering, maar door het ophogen van het aftrekpercentage van 41,5 naar 58 procent bedraagt het netto voordeel voor 2016 zo’n 14% procent.

De maatregelen die in aanmerking komen voor de aftrek zijn vastgelegd op de ‘Energielijst’, gepubliceerd door de RVO. Op het gebied van (gebouw)isolatie, klimaatinstallaties, energiezuinige verlichting en zonnepanelen zijn allerlei maatregelen benoemd. Nieuw is dat slimme regelingen voor het binnenklimaat zoals aanwezigheidsdetectie ook in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.

Budget EIA en MIA/Vamil verruimd

De regelingen EIA en MIA/Vamil bestaan al geruime tijd en de EIA gaat nu het twintigste jaar in. De regelingen zijn succesvol als stimulans voor investeringen in duurzame maatregelen. Over 2014 bedroeg de totale investering meer dan 3,6 miljard euro. Het budget voor de EIA is voor 2016 verruimd tot 161 miljoen, in potentie goed voor ruim een miljard aan investeringen. De MIA/Vamil is verhoogd naar 137 miljoen.

De maatregelen op de milieulijst voor de MIA/Vamil is uitgebreid voor elektrisch vervoer, maar de eisen zijn strenger geworden. Zo komen plugin-hybrides met een uitstoot hoger dan 30 gCo2/km niet meer in aanmerking.

Energie- en Milieulijst 2016

De Energielijst is ingedeeld in vijf hoofdstukken en voor vastgoed is het eerste hoofdstuk ‘Gebouwde omgeving’ van belang. Om makkelijk te kunnen zoeken is via onderstaande link de complete lijst weergegeven voor zowel de EIA als de MIA/Vamil.

Zoeken in de Energie- en Milieulijst 2016 voor de EIA en MIA/Vamil

Lees de complete publicatie van de Energie Investeringsaftrek 2016 (RVO).
Lees de complete publicatie van de MIA/Vamil 2016 (RVO).

vamil 2016

eia 2016

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.