IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 6000-25 advies op maat

BRL 6000-25 advies op maat

ROWIQ Advies ondersteunt uw organisatie graag bij een BRL 6000-25 advies op maat. Het maken, opstellen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de beoordelingsrichtlijn 6000-25 is namelijke lastige materie. Wat leg je als organisatie nu wel en wat leg je niet vast? Een kwaliteitshandboek is een mooie basis om de interne kwaliteit te beschrijven. Het beschrijven van de processen en werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. De keuze voor het juiste implementatietraject en begeleiding is niet altijd makkelijk. Daarom biedt ROWIQ het BRL 6000-25 advies op maat.

Voor wie?

De BRL 6000-25 is bedoeld voor installateurs zich bezighouden met installatie, onderhoud, vervangen en in bedrijf stellen van gasverbrandingstoestellen. Voor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen als ook collectieve verbrandingslucht toevoer- en rookgasafvoervoorzieningen.

Werkwijze

Eerst bepalen wij gezamenlijk uw adviesbehoefte om te komen tot een voor uw bedrijf geschikt traject voor een kwaliteitssysteem voor werkzaamheden aan Gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen en of Collectieve verbrandingslucht toevoer- en rookgasafvoervoorzieningen, de beoordelingsrichtlijn 6000-25. Op basis van uw adviesbehoefte doen wij u een gedegen voorstel. U voert de werkzaamheden uit samen met onze medewerkers. Hiermee zijn de kosten laag en is de opbrengst hoog. U bepaalt zelf hoeveel tijd u nodig heeft en wanneer u de tijd spendeert.

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 6000-25 het ‘advies op maat’ traject ontwikkeld, bestaande uit diverse keuzemogelijkheden. Heeft u nog geen kwaliteitssysteem, dan starten wij met het basis kwaliteitshandboek. Heeft u reeds een kwaliteitshandboek en een werkend kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld NEN-EN-ISO 9001, dan zullen wij u al gauw adviseren om de BRL 6000-25 te verwerken in een aanvulling op uw bestaande kwaliteitssysteem.

Naast de inventarisatie van de huidige werkwijze bij de ‘gebouwgebonden gasverbrandingstoestel’, kijken we naar de integrale benadering van de aanvraagstukken. Uiteindelijk bekijken we dossiers om te zien of de nieuwe werkwijze zijn vruchten afwerpt.

Heeft u interesse in een adviestraject op maat?

Stuur dan een e-mail aan info@rowiq.nl of bel: 085-0433022.

Waarom advies op maat?

 • U bepaalt uw eigen inzet van tijd
 • U bepaalt uw eigen planning
 • Het past in uw eigen werkwijze en uw advieswensen

Diensten adviestraject op maat

Aan de hand van onderstaande adviesonderdelen maakt u een keuze voor het opstellen van uw eigen kwaliteitssysteem voor de BRL 6000-25. Tijdens een intakegesprek worden de adviesmogelijkheden uitgelegd en doen wij graag een voorstel voor een offerte.

Welke diensten biedt ROWIQ bij een adviestraject op maat?

 • Het leveren van een basis kwaliteitshandboek BRL 6000-25
 • Het verwerken van de BRL 6000-25 in uw bestaande kwaliteitshandboek
 • Het schrijven van uw KHB
 • Begeleiding bij de keuze van software voor kwaliteitszorg
 • Begeleiding bij implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Opstellen van extra formulieren en documenten
 • Begeleiding bij opstellen van interne protocollen
 • Ondersteuning bij het toetsen van projecten
 • Houden van interne audits
 • Uitvoeren directiebeoordeling
 • Ondersteuning bij keuze certificeringsinstelling
 • Periodieke ondersteuning van interne controles

Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen, kunt u zich aanmelden voor het toelatingsonderzoek van het certificeringstraject voor het InstallQ procescertificaat voor ‘Ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties’ Deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.