IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Risico Inventarisatie & Evaluatie RI&E scholen

Risico Inventarisatie & Evaluatie scholen

Elke organisatie in Nederland moet zijn voorzien van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), zo ook voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor het onderwijs is het veelal een bijproduct dat medewerkers erbij moeten doen. Veel gremia binnen de scholen moeten betrokken worden bij de besluitvorming van definitieve versie van een RI&E. De (G)MR, het personeel, directie, arbocommissie om er maar een aantal te noemen.

Voor het opzetten dan wel bijstellen van de bestaande RI&E wordt voor de scholen gebruik gemaakt van de door de branche ontwikkelde en erkende RI&E’s.

Voordat de RI&E opgezet wordt is het van belang te weten of de organisatie wel een RI&E nodig heeft. De onderstaande afbeelding geeft weer of een RI&E nodig is.

Primair onderwijs:

De stichting  vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs heeft een RI&E instrument gemaakt die periodiek wordt aangepast aan de laatste stand van zaken van de Arbo-wetgeving. Deze tools heet ARBOmeester. Scholen kunnen hiermee zelf de inventarisatie uitvoeren door de vragen te beantwoorden.

Voortgezet onderwijs:

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. De tool heet Arboscan.  Scholen kunnen hiermee zelf de inventarisatie uitvoeren door de vragen te beantwoorden.

Erkende RI&E 

Dit RI&E-instrument is erkend voor de toetsingsvrijstelling. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument , hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. Het betreffende bedrijf moet, om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van toetsing, wel vallen onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

Veel scholen en stichtingen waaronder scholen vallen laten wel  hun RI&E toetsen door een  gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. Ook alle RI&E’s die ROWIQ voor u opstelt worden voorzien van een akkoord door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige.

ROWIQ maakt gebruik van erkende RI&E instrumenten voor het opstellen van de RI&E’s voor scholen. zo gebruiken we voor het primair onderwijs ARBOmeester en voor het voorgezet onderwijs ARBOscan.

ROWIQ heeft een gedegen manier van werken om een positieve bijdrage te leveren aan uw RI&E.

  • eerst inventariseren welke documenten u reeds heeft die nodig zijn voor een juiste opzet van de RI&E.
  • opzetten van een taakverdeling wie doet wat, wat kan de school zelf doen.
  • nadat de eerste opzet is ingevuld in de tool ARBOmeester
  • controle op locatie met medewerkers van ROWIQ voor de controle van de ingevulde RI&E
  • opzetten van een plan van aanpak
  • rapportage RI&E inclusief ondersteuning fotomateriaal
  • toets door gecertificeerde arbodeskundige
  • bewaking van de uitvoering plan van aanpak (periodiek, jaarlijks, tweejaarlijks)
  • evaluatie RI&E

Door prive ervaringen van de medewerkers van ROWIQ in diverse functie op scholen, als lid van MR, heeft de RI&E een pragmatische inslag. Geen grote dikke rapportages maar praktisch en doelmatig voor het opstellen van een levendig document wat zeker een viertal jaar mee kan.

Vraag wat wij voor u kunnen betekenen voor het actueel houden of maken van uw RI&E.

 

rieplichtig