IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 5027 kwaliteitshandboek: luchtdichtheidsmetingen

Maken, opstellen BRL 5027 kwaliteitshandboek

Het maken en opstellen van een BRL 5027 kwaliteitshandboek is voor de organisatie een lastige materie. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Een BRL 5027 kwaliteitshandboek is een welkome als aanvulling op de interne kwaliteit.

BRL 5027 kwaliteitshandboek,  € 495,00 

winkelkar

Klik op de kar indien u dit kwaliteitshandboek digitaal wenst te ontvangen.

Download hier uw BRL 5027.

Het beschrijven van de processen  en werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid  in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Controles zijn goed uit te voeren op basis van objectieve criteria. Immers ligt vast hoe gewerkt moet worden.

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 5027,  KOMO® procescertificaat voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen, een basis BRL 5027 kwaliteitshandboek (KHB) ontwikkeld. Dit basis KHB bestaat uit alle procedures die gevraagd worden vanuit de BRL. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Het basis handboek (KHB) wordt gekenmerkt doordat deze is ontwikkeld ten behoeve van het proces van ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemenbinnen de organisatie. Dit handboek is voorzien van alle basis eisen zoals deze zijn gesteld in deze BRL 5027, dus inclusief formulieren voor interne controle en verbetering.

Wat kunt u doen met het ontvangen KHB?

Met dit kwaliteitshandboek kunt u zelf de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om het systeem van toetsen binnen de organisatie goed te laten verlopen.  De aanpassingen die u nog moet verrichten zijn:

 • toevoegen van het organogram,
 • toevoegen van de projectorganisatie,
 • uw werkwijze van de opnamen vertalen in het KHB,
 • de juiste personen benoemen bij de juiste functies,
 • bekend maken aan alle betrokken medewerkers,
 • controleren of gewerkt wordt zoals vastgelegd.

Indien de bovenstaande stappen zijn voltooid, bent u gereed om de certificatie aan te vragen.

De kwaliteitshandboeken zijn voor organisaties die uitvoering geven aan deze processen. Bij de bestelling zal hierop worden gecontroleerd.

 • mrt232016

  Buildinglabel.com behaalt als eerste certificaat KOMO BRL 5027

  Op de eerste dag van Building Holland is het eerste certificaat van de BRL 5027 uitgereikt door SKGIKOB aan Buildinglabel.com. Welke rol heeft ROWIQ?

  Lees meer
 • jan272016

  Vervallen norm NEN effect op BRL 5027

  Doordat NEN de norm NEN-EN 13829:2000 onlangs heeft laten vervangen door de NEN-EN-ISO 9972:2015 en heeft dit gering effect op de onlangs uitgebrachte BRL 5027

  Lees meer
 • jan252016

  Kamer neemt voorstel energieprestatievergoeding aan

  Woningcorporaties kunnen voor Nul-op-de-Meterwoningen een energieprestatievergoeding (EPV) krijgen. De Tweede Kamer heeft hiervoor op 19 januari een wetsvoorstel aangenomen.

  Lees meer