IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bouwen aan MVO: ROWIQ ondersteunt

Hoe bouwt U met ROWIQ aan MVO?

Voor de bouwpartnerspeople planet profit MVO

Alle thema’s worden tegen het licht gehouden van uw organisatie. Uiteraard gebaseerd op basis van het door u uitgevoerd deel van het bouwproces. Vanaf de initiatief fase naar ontwerp, realisatie, gebruik, onderhoud, renovatie, sloop en weer terug bij initiatief. Zo is er voor elke bouwpartner wel een deel van de puzzle in te vullen.

Maar hoe zit dat met de toeleverende industrie?

Deze industrie draait als grote ader rondom het bouwproces met grond-, hulp- en afvalstoffen, tussenproducten, halffabricaten. Dit levert een cirkel op van inkoop, assemblage, productie, opslag, distributie, verkoop, service en weer terug naar inkoop.

Waar zit voor u het laaghangend fruit? Hoe gemakkelijk kunt u het plukken. Doel is om te inventariseren waar u al reeds aan voldoet. Op basis van de 5 thema’s (bestuur en management, mens en werk, klant, milieu en maatschappij) gaan we samen op weg om te zien in hoeverre de deze onderwerpen en de subonderwerpen aan de 4 MVo principes voldoen (vernieuwen, samenwerken, nakomen normen en wetten, ondernemen en sturing).

Aan elke thema hangen ook de vijf treden ook wel de vijf groeifasen (bewustwording, toepassen, beheersen, verbreden en uitblinken).

Op basis van de inventarisatie zal worden bezien in welke groeifase u nu reeds zit en welke op kosten termijn gemakkelijk te behalen zijn op basis van het huidige beleid en organisatiestructuur en samenstelling. Op basis van deze inventarisatie als nulmeting, is de volgende stap om de ambitie vast te stellen. Dit kan per thema en per groeifase. U bent tot niet verplicht. Dat is het mooie van deze regeling. Dit creëert een unieke mogelijkheid tot onderscheiding ten opzicht van de collega’s.
uiteraard is voor de ambitie van belang om te bezien waar uw “cirkel van invloed” ligt.

  • wat kunt u wat binnen uw vermogen ligt, veranderen?
  • wat zou u wel willen veranderen, maar is uw invloed beperkt?
  • wat kunt u doen om uw invloed te vergroten?

Bent u reeds gecertificeerd/erkend op basis van ISO 14001, VCA, OHSAS 18001, div andere MVO regelingen en CO2-footprint levert dat voordelen op bij het behalen van Bouwen aan MVO.

Neem contact op met ons voor een mooie maatwerkaanbieding.