IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Bouwen aan MVO: speciaal voor Bouwsector

De bouwsector en de toeleverende industrie hebben een eigen erkenningsregeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Bouwen aan MVO. De regeling is ontwikkeld door SKG-IKOB. Aan de hand van vijf thema’s kunnen bedrijven hun eigen duurzame doelstellingen creëren. Brancheverenigingen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de erkenningsregeling.
‘Bouwen aan MVO’ spreek vooral het MKB in de bouwsector en de toeleverende industrie aan. ‘Veel bedrijven zoeken naar methoden om hun bedrijfsvoering langs de maatlat van maatschappelijk verantwoord ondernemen te leggen’, zegt Remco Kruit, manager systeemcertificatie bij SKG-IKOB. ‘Er was echter geen goed instrument om daar invulling aan te geven. Het doel een werkbare regeling voor het MKB waarin alle aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belicht en waarbij de ondernemer zelf speerpunten kan kiezen.’

ROWIQ ondersteunt (klik hier voor meer info)

Om het gehele traject te kunnen overzien en inzichtelijk te maken ondersteunt ROWIQ bedrijven die MVO inzichtelijk willen maken voor zichzelf, hun stakeholders en hun omgeving.
Helder maken wat de regeling Bouwen aan MVO beoogd. Inventariseren wat er nu reeds is en hoe de organisatie hiermee op welke trede komt te staan. Minstens zo belangrijk is daarbij om te zien waar het laaghangende fruit te vinden is. Raap het op en benut het.

bouwen aan mvo

in het oranje de thema’s, van boven naar beneden. in het groen de fasen, van links naar rechts.

Geen verplichting vanuit Bouwen aan MVO om na een periode  op te schuiven naar een volgende trede.

Groeimodel
Bouwen aan MVO is de erkenningsregeling met een groeimodel. Bedrijven kunnen hun eigen maatschappelijke ambities bepalen. ‘Bouwen aan MVO’ kent vijf thema’s. Dit zijn:

  • Bestuur en Management,
  • Mens en Werk,
  • Klant,
  • Milieu,
  • Maatschappij.

Voor elk van deze onderwerpen zijn er vijf ontwikkelingsfasen. Een bedrijf kiest zelf welke fase het wil bereiken voor elk van de thema’s en welke groeidoelstellingen het wil bereiken. De vijf fasen zijn:

  • Bewust worden,
  • Toepassen,
  • Beheersen,
  • Verbreden,
  • Uitblinken.

Ontwikkeld met brancheverenigingen
De regeling is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheverenigingen AFNL (Aannemersfederatie Nederland), VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche), KNB (Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek), VHS (Vereniging fabrieken van Hang- en Sluitwerk) en VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie).